Kata

– Shodan :

 • Ichimonji no midare
 • Seisin no midare
 • Ishizuki koishigaeshi no midare
 • Onajiku hidari
 • Seishi wakidome
 • Onajiku hidari
 • Seishi iwakuzushi
 • Onajiku hidari

– Chudan :

 • Marikomi
 • Surikomi oridome
 • Ohguruma no midare
 • Onajiku hidari
 • Koguruma no midare
 • Kazaguruma koishigaeshi no midare

– Gedan :

 • Ryomuna dome
 • Seishin sodegaeshi
 • Onajiku hidari
 • Ohgasane no midare
 • Yaechigai

– Sodan ura :

 • Ichimoji
 • Seishin
 • Ishizuki koishigaeshi
 • Onajiku hidari
 • Seishi uchikaeshi
 • Onajiku hidari
 • Iwakuzushi kaikendome
 • Iwakuzushi tanto dome

– Ohnaginata Omote;

 • Shingetsu
 • Hangetsu
 • Makiginu
 • Sodegasa
 • Tsulidome
 • Koshiguruma no midare
 • Mizuguruma

– Omote no Oku:

 • Shin no kurai
 • Tantou kozukadome
 • Mukyoku fuedome
 • Onajiku hidari
 • Kozuiken
 • Onajiku hidari
 • Munen
 • Ninome
 • Taima no munen
 • Onajiku hidari
 • Furyu no midareiri
 • Onajiku hidari
 • Kurumagaeshi no midare
 • Tokitegatana
 • Udemaki no kurai

– Ohnaginata Oku;

 • Oikaze
 • Namigaeshi
 • Inazuma
 • Jagaeshi
 • Orshiki
 • Tomoegaeshi
 • Yaesode
 • Mushikaeshi
 • Gekko
 • Ryoudan no yaiba
 • Tamasudare
 • Namiwatari
 • Aranami
 • Tanitobi